הפקדת צוואה הדדית דומה ביסודה להפקדת צוואת יחיד. יחד עם זאת, קיימת חובת התייצבות אישית של שני בני הזוג ולא ניתן להפקיד צוואה הדדית באמצעות אחד מבני הזוג בלבד. כמו כן, יש לשלם אגרה כפולה על הפקדת שתי צוואות, המרכיבות את הצוואה ההדדית כמכלול. באותה צורה ניתן למשוך צוואה הדדית רק יחדיו. בן זוג אחד אינו יכול למשוך את צוואתו של האחר.

הפקדת צוואה באופן מקוון

לאחרונה מאפשר רשם הירושות לבצע הפקדת צוואה מרחוק או כפי שההליך מכונה: הפקדת צוואה באופן מקוון, אך הפקדה שכזו מחייבת עמידה במספר תנאי סף. ראשית, הפקדת הצוואה באופן מקוון פתוחה לאזרחים ישראלים בעלי תעודת זהות ישראלית. ניתן להפקיד רק באופן אישי את הצוואה מרחוק, או באמצעות נוטריון, בתוך 30 ימים ממועד עריכת הצוואה בפניו. על המפקיד להירשם באיזור האישי באתר הממשלה ולקבל שם משתמש וסיסמא. לאחר מכן, יש לשלם אגרה עבור הפקדת הצוואה מרחוק. את הצוואה יש לסרוק בסריקה צבעונית ולהעלות אותה בהתאם להוראות לאתר הרשם. בסיום הליך ההפקדה מרחוק, יקבל המפקיד מספר הפקדת צוואה. בתוך 45 ימים ממועד ההפקדה מרחוק, יש להמציא ללשכת הרשם את הצוואה במקורה, אם על ידי משלוח בדואר רשום ואם על ידי הפקדת הצוואה בתיבת שירות הנמצאת במשרדי הרשם.

הפקדת מספר צוואות במקביל

משיכת צוואה שהופקדהלא ניתן להפקיד מספר צוואות במקביל, ולא ניתן להפקיד צוואה נוספת אצל הרשם לענייני ירושה כאשר כבר קיימת צוואה מופקדת. ככל שאדם הפקיד צוואה ולאחר מכן הוא מבקש להפקיד צוואה חדשה, עליו, קודם כל, למשוך את הצוואה הקודמת ורק לאחר מכן להפקיד את הצוואה החדשה.

לא ניתן להפקיד צוואה בבית משפט

לא ניתן לערוך הפקדת צוואה בבית משפט ולא ניתן לבצע הפקדת צוואה כמשמעה בחוק הירושה במשרד של עורך דין ירושה. יש להפקיד את הצוואה אצל רשם הירושה (המכונה לעיתים גם רשם הצוואות בטעות). חשוב לציין, כי אמנם הפקדה של צוואה במשרד של עורך דין שערך אותה, אינה נחשבת להפקדת צוואה לפי חוק הירושה, אך היא בהחלט יכולה לתרום לשמירת עותק מקורי של הצוואה שלא בבית המצווה.

איתור הפקדת צוואה

לאחר שנפטר המצווה, שולח רשם הירושה הודעה לכל היורשים על פי הצוואה שהופקדה בדבר קיומה בצירוף העתק הצוואה. לאחר מכן, רשאי כל אחד מהיורשים בצוואה להגיש בקשה לקיום צוואה. סיומו של הליך הבקשה לקיום צוואה וקבלת צו קיום צוואה מאפשר ליורשים לפתוח בהליכי מימוש צוואה.

בדיקת הפקדת צוואה

רק מי שהפקיד את הצוואה יכול לערוך בדיקת הפקדת צוואה אצל רשם הירושה בהתאם לאמור ב-סעיף 21 לחוק הירושה וזאת למשך כל ימי חייו של המצווה. לאחר פטירת המצווה, ניתן לברר אצל רשם הירושות אם קיימת צוואה, אך ככלל, הרשם יבצע בעצמו בדיקת הפקדת צוואה, ויפנה ליורשים לאחר פטירת המצווה מיוזמתו, ויודיע להם על קיומה של הצוואה בלשכתו. ברם, במקרה שבו ייצג עו"ד ד"ר רן מובשוביץ פנתה יורשת על פי דין שלא נמצאה בפועל בקשר עם המנוח לבית הדין הרבני וביקשה צו ירושה אחר אחיה הערירי שנפטר, אלא שבבדיקה שערך עו"ד מובשוביץ הסתבר כי רשם הירושה לא הודיע לבת זוגו הידועה בציבור של המנוח, כי אכן קיימת צוואה שהופקדה שם היא זוכה במלוא עיזבון המנוח. התברר שמשרד הרשם לענייני ירושה לא ערך בירור ביחס לכתובתה של הידועה בציבור. אירוע זה מלמד, כי לאחר פטירת המנוח, יש לערוך בדיקת הפקדת צוואה, במיוחד במקרים שבהם מתבקש צו ירושה או צו קיום צוואה על ידי גורם שבינו לבין המנוח היה קשר רופף.

משיכת צוואה שהופקדה

משיכת צוואה היא הליך שבו המצווה פונה באופן אישי לרשם הירושות ומבקש למשוך חזרה את צוואתו המופקדת. משיכת צוואה מתרחשת כאשר המצווה ביטל את הצוואה שהופקדה או שערך צוואה חדשה והוא מבקש לקבל לידיו את כל העותקים הקיימים של הצוואה המבוטלת. לא ניתן למשוך מרחוק או באופן מקוון את הצוואה שהופקדה ועל המצווה להתייצב באופן אישי בלשכת הרשם ולמלא בקשה למשיכת צוואה שהופקדה. כאמור, משיכת צוואה תעשה רק באופן אישי על ידי המצווה אשר גם הפקיד את הצוואה ולא ניתן למנות מיופה כח לצורך המשיכה. בתום משיכת צוואה, תימחק הפקדת הצוואה מהמרשם הארצי של הצוואות המופקדות. משיכת הצוואה אינה מבטלת את תוקף הצוואה. את הצוואה ניתן לבטל רק באחת הדרכים הרשומות בחוק הירושה, ומשיכת צוואה שהופקדה אינה אחת מהן.