רכיבי היסוד של צוואה בעדים הם קיומם של מצווה, עדים ועריכתה בכתב, ובלעדיהם, הצוואה אינה צוואה בעדים. הצוואה יכולה להיות רשומה בכתב או מודפסת והעיקר שניתן לפענח או להבין את הכתב. המצווה חייב להצהיר כי זו צוואתו בפני שני עדים ולחתום בפני שני העדים, אשר יאשרו בחתימתם את הצהרתו זו, באותו מעמד. סדר הפעולות חשוב. המצווה מצהיר שזו צוואתו, ולאחר מכן חותם. העדים אינם חייבים לאמת שהמצווה צלול בדעתו, כשיר או מבין את טיב הצוואה והוראותיה. בפרשת בנדל נקבע, כי תפקידם היחידי של העדים הוא לזהות את המוריש, ולאמת כי המוריש מבין שהוא חותם על צוואתו, זאת ותו לא[i].

חתימתם של העדים על הצוואה נדרשת, אך העדרה של החתימה אינו מונע תיקון הצוואה, וניתן לקיימה, אם בית המשפט אישר זאת. לעומת זאת, העדרם של העדים עצמם במועד עריכת הצוואה ואפילו העדרו של עד אחד מבין השניים, יביא לביטול הצוואה באשר לא ניתן לאשרה במצב זה. לעומת זאת, נוכחות של שני העדים בעת עריכת הצוואה, וחתימתו של אחד מהם בלבד על המסמך, הינה פגם צורני שניתן לתיקון (פסק דין בעניין בדיחי). אין צורך בסימול תאריך על כל דף של הצוואה, ודי בתאריך על אחד מהדפים, ואולם תאריך אינו רכיב יסוד, כך שניתן להכשיר את העדרו, אם השתכנע בימ"ש כי הצוואה היא צוואת אמת. למיותר לציין, כי כאשר מופיעים שני תאריכים שונים על חלקים שונים של הצוואה, עשוי הדבר לעורר חשד לעניין אמיתותה של הצוואה, אף כי אין איסור על עריכת הצוואה בחלקים במועדים שונים, ובלבד שכל אחד מן החלקים יערך בדרך שבה עורכים צוואה בעדים. חתימת המוריש תעשה בכתב ידו. לא ניתן לקבל חתימה ממוחשבת, כחתימה על הצוואה בעדים.

כאשר נפלו פגמים צורניים בצוואה, מתהפך נטל הראיה ועל מבקש קיומה של הצוואה להוכיח כי הצוואה אמיתית. הנטל להוכחת אמיתותה של צוואה שנפלו בה פגמים שבצורה הוא נטל כבד, ועל פי לשון סעיף 25 לחוק הירושה הוא מוגדר "עד שלא יהיה לביהמ"ש ספק".

מספר העדים הנדרש לשם ביטולה של צוואה בעדים

הכלל הוא, שניתן לבטל צוואה בדרך שבה נערכה. לפיכך, דרך המלך לביטול צוואה בעדים הינה באמצעות תצהיר ביטול במסגרתו יקבע המצווה כי הצוואה בטלה, אשר יערך בפני שני עדים. ברם, בעניין זה נקבע חריג בפסיקה. בית המשפט העליון קבע בפרשת אהרוני, כי יש להתחקות אחר רצונו של המצווה במקרה של ביטול צוואה באמצעות בחינת הנסיבות החיצוניות והראיות, ולפיכך, בית המשפט יכול להכשיר ביטול צוואה עליה הצהיר המצווה גם בנוכחות עד אחד בלבד [ii], ובלבד שהתרשם שזהו רצונו על יסוד הראיות שהובאו בפניו.

קראו עוד: צוואה בעל פה
קראו עוד: צוואה בכתב יד

 

[i] ע"א 851/79 בנדל נ' בנדל, פ"ד לה (3) 101, 105 (1981)

[ii] דנ"א 7818/00 אהרון נ' אהרוני פ"ד נ"ט(6) 653

זקוקים לשירותי עורך דין לענייני ירושה? השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.