צו המעניק תוקף לצוואה

צו קיום צוואה מעניק לצוואה תוקף משפטי. הצו אינו מתיישן ותקף לעולמי עד, כלפי כל העולם. רק באמצעות צו לקיום הצוואה, ניתן לפעול להעברת רכוש המנוח על שם היורשים המנויים בצוואה, בחלקים ובאופן שקבע המנוח.

על מנת להעניק לצוואה תוקף, עליה לעמוד בתנאי יסוד המנויים בדין מבחינת צורתה ומבחינת רכיבי היסוד שבה. ככל שמתקיימים במסמך צו קיום הצוואה הרכיבים היסודיים שנקבעו בחוק[ii] והמהווים רשימה סגורה, ניתן להעניק צו לקיומה, אם אין ספק באמיתותה, אולם בהעדר קיומם של רכיבי היסוד בצוואה, לא ניתן להכשירה. רכיבי היסוד שונים מצוואה לצוואה בהתאם לצורתה. צוואה בכתב יד תכלול את תוכן הצוואה בכתב ידו של המצווה[iii], צוואה בעדים חייבת להיערך בכתב וקיימים שני עדים כשירים לעריכתה[iv], צוואה בפני רשות תעשה על ידי המצווה באופן אישי בפני שופט, דיין בית דין דתי או הרשם לענייני ירושה או נוטריון[v], צוואה בעל פה נאמרה על ידי המצווה עצמו בפני שני עדים המבינים את לשונו בעת שראה עצמו למול המוות[vi].מעבר לרכיבי היסוד, חייבת הצוואה לכלול הוראות להענקה ולנקוב בזהותם של היורשים והנכסים אותם הם יורשים. במקרה ואין פגמים בצוואה, ולא הוגשה התנגדות לקיומה, יינתן צו קיום צוואה.

צו קיום צוואה

התנגדות לצו קיום צוואה

ניתן להגיש התנגדות לצו קיום צוואה, וככל שההתנגדות לצוואה מצליחה, הצוואה או חלק מהוראותיה יפסלו. על מנת להביא לפסילת הצוואה, יש להוכיח בבית המשפט את הנסיבות המביאות למסקנה שיש לפסול את הצוואה. העילות לפסילתה של הצוואה מפורטות בחוק הירושה, ולהלן חלקן:

  • טעות בצוואה – מדובר על טעות שביצע המנוח בצוואה. הטעות יכולה להיות טעות שבעובדה או טעות סופר בנוסח הצוואה. טעות עשויה להיות תוצאה של הטעיית המצווה ביחס למצב הדברים.
  • צוואה לא חוקית, לא מוסרית ובלתי אפשרית – לא ניתן לקיים צוואה הנוגדת את הוראות החוק, מנוגדת לערכי המוסר או דורשת את הבלתי אפשרי ממבצעיה.
  • צוואה סתומה – צוואה שלא ניתן להבין מהוראותיה למה התכוון המצווה. הוראות סתומות בצוואה יפסלו, אם לא ניתן לפרשן באופן שיקיים אותן, בהתאם לרצון המצווה.
  • השפעה בלתי הוגנת – מדובר על צוואה שנערכה תחת השפעה שאינה מותרת על המצווה.
  • מעורבות בעריכת צוואה – צוואה שאחד או יותר מהנהנים בה, לקח חלק בעריכתה באופן אסור. צוואה שכזו תיפסל ולא יהיה צו קיום לצוואה, גם אם הוכח שהיא משקפת את רצונו של המנוח.

קראו עוד: ירושה על פי דין
קראו עוד: הסתלקות מעיזבון

מעוניינים לקבל ייעוץ או שירות משפטי אודות מימוש צו קיום צוואה צרו איתנו קשר או

השאירו פרטים ונחזור אליכם:

[i] סעיף 18 לחוק הירושה, תשכ”ה-1965

[ii]סעיף 38ב’,19,20, 23א’,24,25 לחוק הירושה, תשכ”ה-1965, תקנה 7 לתקנות הירושה

[iii] סעיף 25(ב)(1) לחוק הירושה, תשכ”ה-1965

[iv] סעיף 25(ב’)(2) לחוק הירושה, תשכ”ה-1965

[v] סעיף 25(ב’)(3) לחוק הירושה, תשכ”ה-1965

[vi] סעיף 25(ב)(4) לחוק הירושה, תשכ”ה-1965