כאשר אין צוואה, יורשים במסגרת ירושה על פי דין, ואז יקבעו הוראות חוק הירושה מי היורשים ומה חלקם בעיזבון המנוח. סעיף 1 לחוק הירושה קובע כי במות אדם עובר עיזבונו ליורשיו. משמעות הדבר היא, כי אין צורך בהימצאות צו ירושה על מנת להפוך ליורש של המנוח, אך אין בעובדת פטירתו של אדם כדי לקבוע מהו חלקם של יורשיו בעיזבונו. צו הירושה קובע איפוא מי הם היורשים וכיצד מתחלקות הזכויות הרכושיות שהיו בבעלותו של המנוח. צו הירושה אינו מפרט את הרכוש הנכלל בעיזבון, אלא מפרט את פרטי זהותם של היורשים על פי דין, ומה חלקם בעיזבון. לפניכם מידע על הוצאת צווי ירושה. לקבלת ייעוץ משפטי ושירות משפטי בנושא צוואות וירושות, צרו איתנו קשר.

בקשה להוצאת צו ירושה

היורשים על פי דין רשאים להגיש בקשה לצו ירושה. הבקשה תוגש אל הרשם לענייני ירושה בתל אביב, בחיפה, בנצרת, ירושלים או באר שבע, בהתאם למקום מגוריו של הנפטר ותטופל בכפוף לתשלום אגרות. המבקש רשאי להגיש הבקשה למתן קבלת הצו גם לבית דין דתי.

צו ירושה

הבקשה לקבלת הצו תפורסם בציבור, באמצעות הודעות בעיתונים, וכך מתאפשרת הגשת התנגדויות למתן הצו. ככל שהוגשה התנגדות לצו קיום צוואה, יועבר התיק לדיון בבית המשפט לענייני משפחה, אשר ידון במחלוקת ויקבע אם יש מקום ליתן צו ירושה ואם לאו. לאחר פרסום הבקשה למתן צו הירושה בעיתונות, יתבקש היועץ המשפטי לממשלה, באמצעות באי כוחו אצל האפוטרופוס הכללי, להביע את עמדתם ביחס לבקשה. ככל שאין מניעה לאישור הבקשה, ולא הוגשה כל התנגדות למתן הצו, יורה הרשם לענייני ירושה (או בית הדין הדתי אליו הוגשה הבקשה) על הוצאתו, כמבוקש.

במקרים מיוחדים, ניתן לבקש הוצאת צו ירושה וצו לקיום צוואה במקביל. כך, במקרה והצוואה שהותיר המנוח אינה מתייחסת לחלק מרכושו, יש לקבוע באמצעות צו ירושה, כיצד יחולק הרכוש הנותר בהתאם להוראות הדין. הצו קובע רק את זהות יורשיו של המנוח והיקף זכותם בעיזבון ואין בו פירוט של רכוש המנוח.

התערבות המדינה בהוצאת צו על ירושה

במקרים מסוימים, יתערב האפוטרופוס הכללי בבקשה למתן צו הירושה או צו לקיום הצוואה. כך לדוגמא, אם נולד חשש שמי מהיורשים אינו כשיר להגן על זכויות שירש בעיזבון, יפעל האפוטרופוס בכדי להבטיח שחלקו של החסוי או פסול הדין יועבר לידו וינוהל כראוי. כך, גם במקרה בו מתברר, כי נערך ניסיון להדיר יורש מירושתו, באמצעות הסתרת קיומו מן הרשם לענייני ירושה.

קראו עוד: צוואה בעל פה
קראו עוד: צוואה בכתב יד

מעוניינים לקבל ייעוץ או שירות משפטי מטעם עורך דין צוואות וירושות? צרו איתנו קשר או השאירו פרטים ונחזור אליכם: