צוואת שכיב מרע הינה אחת הצוואות שניתן לערוך בעל פה, ולכן ניתן לכנותה גם “צוואה שבעל פה“. החלופה השניה המאפשרת עריכת צוואה שבעל פה מתקיימת במצב שבו אדם רואה את עצמו בפני המוות (כגון לדוגמא, במלחמה).

צוואת שכיב מרע. יש לה חשיבות
צוואת שכיב מרע. יש לה חשיבות (צילום: אילוסטרציה)

תנאי יסודי לעריכת צוואה שכיב מרע הוא שהאדם המצווה יהיה שכיב מרע. הפרשנות שאימץ המשפט הישראלי למונח “שכיב מרע” מבוססת על המשפט העברי: “מי שתשש כוח כל גופו וכשל כוחו מחמת החולי עד שאינו יכול להלך על רגלו בשוק והרי הוא נופל על המיטה – הוא הנקרא שכיב מרע” (הרמב”ם, הלכות זכייה ומתנה, פרק ח’, הלכות ב,ד,כד,כו). במשפט העברי מוצאים אנו התייחסות מיוחדת לאדם שהוא חולה מסוכן הקרוי “שכיב מרע” (בתרגום מארמית – שוכב חולה, (משנה, פאה, ג’, ז’).

העיקרון דורש איפוא מאדם שכיב מרע שלא יהא מסוגל לקום ממיטתו ולערוך צוואה סדורה, וזהו ההבדל בין אדם שהינו חולה קשה אך מסוגל לתפקד ולערוך צוואה בכתב, וזה שאינו מסוגל לעשות כן. המבחן המלא להיותו של אדם בשכיב מרע מותנה בהוכחת קיומם של יסודות אובייקטיביים (האם המצווה אכן עומד אל מול המוות מבחינה רפואית) וסובייקטיביים (האם המצווה חש שהינו מצוי בשעותיו האחרונות).

קיימת מחלוקת לגבי הצורך בהוכחת תחושתו של המצווה, כמי שעומד בפני המוות, אם כבר הוכח שמבחינה רפואית אכן היה במצב שכזה. אבחנה נוספת שמבצעים בתי המשפט היא בין המצב המשפטי והרפואי של המצווה במועד עריכת הצוואה. אף שיתכן, כי אדם שוחרר מהאישפוז, הוא עדיין עשוי להיות שכיב מרע ולערוך צוואה מסוג זה, ככל שקיימת סמיכות במועדים.

חשיבות צוואת שכיב מרע

מכיון שצוואת שכיב מרע נערכת בעל פה, קיימת חשיבות רבה לכך שעדי הצוואה יערכו באופן מיידי זיכרון דברים בדבר הוראות המצווה בצוואתו, ויפקידו זכרון דברים זה אצל הרשם לענייני ירושה. באופן שכזה, מצטמצם החשש שעדי הצוואה לא יזכרו את הדברים שאמר המצווה שכיב מרע. נדירים המקרים שבהם קוימה צוואה זו, לאחר שהתברר שזיכרון הדברים לא נערך או הופקד בסמיכות גדולה אל מועד הפטירה. כבר אירע, שצוואה נפסלה עקב כך שזיכרון הדברים הופקד רק כחודש לאחר הפטירה. ככל שקיימות נסיבות אשר מלמדות כי נמנע מן העדים לרשום או להפקיד את זיכרון הדברים, עשוי בית המשפט שלא לייחס לאיחור פגם אשר יפסול את הצוואה.

נוכח העובדה שבצוואת שכיב מרע אין רכיב טקסי, ואין איסור על כך שעדי הצוואה יהיו גם הזוכים בצוואה, קיים גם חשש לעדות שקר ביחס להוראות המצווה, ולכן ההלכה היא שבית המשפט חייב להשתכנע שצוואת שכיב מרע היא צוואת אמת, מעל לכל ספק. רק במקרים נדירים יתקן בית המשפט פגם שנפל בצוואת שכיב מרע.

קראו עוד: עריכת צוואה
קראו עוד: הסכם חלוקת עיזבון