בית המשפט לענייני משפחה קבע בפסק דינו, כי ילדיו של המנוח זכאים להירשם כבעלי הזכויות בדירת אביהם, אשר היתה רשומה במשך 17 שנים על שם אחיו. כמו כן, קבע בית המשפט, כי על האח ואשתו להשיב ליורשים כ-280,000 ש”ח, אשר האב העביר חודשים טרם פטירתו אליהם. במהלך המשפט, התברר, כי המנוח היה אדם חלש אשר נשלט למעשה מבחינה כספית על ידי האח ואשתו, וביצע את כל הוראות האח, מכיון שסמך על עצותיו. עוד התברר, כי המנוח נהג בדירתו מנהג בעלים, לא שילם דמי שכירות, תחזק את הדירה וגם ביקש למכור אותה. בית המשפט קבע כי הדירה היתה רשומה על שם המנוח בנאמנות משתמעת. באשר לכספים, התברר כי האח ואשתו הסתירו את העברת הכספים מבית המשפט וילדי המנוח, והדבר התגלה רק במהלך ההליך. עוד קבע בית המשפט, כי הנתבעים ישלמו הוצאות משפט ושכ”ט עו”ד לתובעים. ילדי המנוח יוצגו על ידי משרד עוה”ד של ד”ר רן מובשוביץ