חושה סוביקטיבית – אינה עילה לפסילת שופט

העובדה שבעל דין סבור ששופט פלוני אינו נוטה לטובתו במהלך ההליך אינה סיבה לפסילתו, ככל שמדובר בתחושה סובייקטיבית בלבד. דבריו של השופט בשעת הדיון, במיוחד בשלבים המוקדמים, אינם מצביעים בהכרח על סיכויי ההליך. חזקה היא, שהשופט, שהינו משפטן מקצועי, יתייחס לראיות ולגירסאות בעלי הדין בטרם יפסוק את הדין.

דברים אלו יפים גם בעת בירור משפטי של סכסוכי ירושה כגון בהליך התנגדות לקיום צוואה, שם מביע לעיתים קרובות שופט את דעתו בעת דיוני קדם משפט, במטרה להביא את הצדדים לסיים את הסכסוך המשפחתי.

פסילת שופט בעת התנגדות לצוואה

 

העילות להגשת בקשה לפסילת שופטו

התבטאות של השופט בנושא הצלחת סיכויי התביעה מהווה סיבה להגשת בקשה מיידית בעל פה לפסילתו, אך בקשה מסוג זה מחייבת הוכחה מובהקת כי מתקיים חשש ממשי למשוא פנים, המחייב אובייקטיבית את פסילת בית המשפט, נוכח העובדה כי אף אין סיכוי שדעתו תשתנה במהלך המשפט. נפסק בפרשת רחל שלי, כי לא די שלשופט תהיה דעה בנושא המשפט. יש להוכיח, כי דעה זו היא דעה קדומה (במנוגד לדעה המוקדמת). לשופט, כמו לכל אדם, זכות לדעה על נושא מסויים, ודעה זו נקראת הדעה המוקדמת. גיבושה של דעה נחרצת שלא תשתנה במהלך הדיון, בטרם שמיעת הוכחות, עשויה להצביע על דעה קדומה וזוהי בלבד דעה פסולה[i]. לפיכך, סיכוי ההצלחה בבקשה מסוג זה טמונים בהוכחה, כי דעתו המוקדמת של השופט “ננעלה” במהלך ההליכים וטרם סיומם, ואין סיכוי כי תשתנה בהמשך הדרך. על כך אמר בית המשפט בפרשת גן הזית:

“רק במקרים קיצוניים, בהם החלטותיו הדיוניות של בית המשפט פוגעות בזכותו של בעל דין להליך הוגן, ועולה מהנסיבות כי קיים חשש ממשי למשוא פנים מצידו של בית המשפט, תקום עילה לפסילתו של המותב הדן בתיק”[ii].
[i] ע”א 97 / 6679 רחל שלי ברז’יק נ’ שלמה ברז’יק ואח’

[ii] ע”פ 6288/08 גן הזית אירועים וכנסים בע”מ נ’ הועדה המחוזית לתכנון ובניה מרכז (לא פורסם, 23.10.2008); ע”פ 5609/06 בן גביר נ’ מדינת ישראל (לא פורסם, 10.7.2006); ע”פ 10796/05 שליסל נ’ מדינת ישראל (לא פורסם, 19.12.2005)

לעמוד חוות דעת מומחה בהתנגדות לקיום צוואה