עדות שהינה מסקנה או התרשמות של עד היא עדות פסולה, למעט אם העד הינו עד מומחה, שאז הוא מציג את דעתו על סמך מומחיותו בנושא שעל הפרק, באמצעות חוות דעת מקצועית.

לדוגמא, רונן, שהינו חייט במקצועו, מספר בעדותו לבית המשפט, כי הכיר את המנוחה רונית ז”ל, וכי הוא חושב “שלא היתה נורמלית במיוחד” להתרשמותו. בית המשפט קובע שהתרשמותו של רונן אמנם קבילה, אך משקלה נמוך מכיון שאינו מומחה ואינו מבין מבחינה מקצועית בכשירות הנפשית של אדם.

עדות סברה בהתנגדות לצוואה

לעיתים ניתן להכשיר או להעצים את משקלה של עדות סברה באמצעות שילוב של מספר עדויות ממקורות שונים. לדוגמא, רונן אמנם רק חייט שאינו מבין בענייני הנפש, אך הוא מוסיף ומתאר קשת של אירועים בהם היתה מעורבת רונית בנוכחות של עשרות עדים נוספים, ואשר כללו ריצה בעירום בציבור, צרחות על שכנים, מעצר על הטרדה מינית של בן השכנים ואישפוז פסיכאטרי של רונית לשבועיים. את דבריו תומך רונן בתיק מסמכים עבות בו שמר את תיעוד התלונות שהוגשו כנגד המנוחה. בנסיבות אלו, עשוי לקבוע בית המשפט כי הורם הנטל הראייתי הנדרש ביחס למצבה של רונית במועד הרלוונטי.

לעמוד הודאה בביצוע בבירור התנגדות לצוואה