כאשר היורשים חלוקים בדעתם בעניין ניהול עיזבון וחלוקתו או כאשר חלוקת העיזבון מעוררת קשיים רבים ימונה מנהל עיזבון [i]. ככל שלא ניתן צו ירושה או קיום צוואה, ימונה מנהל עיזבון זמני לתקופת זמן קצובה. לאחר מתן צו ירושה או צו לקיום צוואה, ימונה מנהל עיזבון קבוע.

תפקידי מנהל עיזבון

מנהל עיזבון. דמות חשובה מאוד בעניינכם
מנהל עיזבון. דמות חשובה מאוד בעניינכם

מינוי מנהל עיזבון הינו דרך המלך להתחקות ואיתור נכסי ירושה, כינוסם וחלוקתם בין היורשים, לרבות באמצעים של הגשת תביעות בשם העיזבון לשם השבת רכוש כאמור בסעיף 82 לחוק הירושה. נקבע, כי במסגרת החובה לכנס את נכסי העיזבון מסורה למנהל העיזבון הזכות להתחקות אחר נכסי העיזבון לצורך שמירת העזבון (ע”א 474/65 טראובר נ’ מנהיים, כ (2) 92).

למנהל העיזבון הסמכות לשום את נכסי המנוח לפי שוויו בזמן החלוקה כאמור בסעיף 109(א) לחוק הירושה, לרבות שוויו של השבח ופירות הנכסים שבעיזבון. מנהל העיזבון יפעל כנאמן בית המשפט ובפיקוחו לכינוסו, שימורו ומימושו של העיזבון וחלוקתו בין היורשים בתוך זמן סביר [ii]. במסגרת ניהול עיזבון, יציע המנהל תוכנית חלוקה ליורשים וככל שלא תצלח התוכנית יפנה לבית המשפט בבקשה מתאימה לחלוקה (סעיף 110(ב-ד) – סעיף 111 לחוק הירושה).

זהותו של מנהל העיזבון

מנהל העיזבון הוא נאמן של בית משפט וידו הארוכה. מטרתו לסייע בניהול הרכוש עד לסיום חלוקתו בין היורשים. ככל שקיים חשש שמנהל העיזבון הפר את חובות הנאמנות כלפי המנוח או הפר את רצונו של המנוח בצוואתו, אין מקום למנותו למנהל על עיזבון המנוח [iii]. בפרשת צ.ס נפסק מדוע לא ימונה למנהל עיזבון מי שהמוריש קבע בצוואתו, ובין היתר מנה בית המשפט מצבים של ניגוד עניינים, כגון כאשר מנהל העיזבון הגיש תביעה כנגד העיזבון או כאשר היחסים בין “המעוניינים בדבר הם מאד משובשים” כך “שכל שיתוף פעולה בין מנהל העיזבון המיועד לבין המעוניינים בדבר נדון לכישלון בשל חוסר אמון בסיסי [iv].

קראו עוד: עיזבון
קראו עוד: הסתלקות מירושה

 

[i] ע”א 181/52 א’ ברוינר ואח’ נ’ מ’ ברוינר, פורסם ברשומות

[ii] ע”א 41/87 אהרוני ואח’ נ’ זר ואח’, פורסם במאגרי המידע

[iii] עמל”ע 9069-05-11 אמנון אברהמי נ’ הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין בישראל, פורסם במאגרי המידע, שם, סעיף 187

[iv] ת”ע 107950/06 עזבון המנוחה צ.ס ז”ל נ’ האפורטופוס הכללי , 2007, פסקה 9

זקוקים לשירותים משפטיים בנושאי ניהול עיזבון, צוואות וירושות? פנו בהקדם לעו”ד רן מובשוביץ ושות