בית המשפט לענייני משפחה קיבל עתירה למינוי מנהל עיזבון זמני, לאחר שהשתכנע שעיזבון המנוח שנפטר בתחילת שנות 2000 התערבב בכספי עיזבונה של אשתו. בתביעה שהוגשה ע”י משרד עוה”ד דר’ רן מובשוביץ ושות’ נטען, כי לא ניתן לקיים את הוראת יורש אחר יורש, לפיה יורשים ילדי המנוח את עיזבונו, לאחר פטירת אשתו, אם לא ימונה מנהל עיזבון שיבדוק מה חלקו של עיזבון המנוח בתוך כספי העיזבון של אשתו המנוחה, אשר נפטרה 12 שנים אחריו. בהחלטתו, אימץ בימ”ש את הוראות חוק הירושה הקובעות, כי בסמכותו של מנהל עיזבון לאתר ולאסוף את נכסי העיזבון ולנהלם עד לחלוקתם ליורשים.