הרשם לענייני ירושה הינו יחידה השייכת לאפוטרופוס הכללי של מדינת ישראל. קיימות לשכות רשם לענייני ירושה בכל מחוז במדינה. בין היתר, אחראי הרשם לענייני ירושה להוצאת צו ירושה וצו קיום צוואה. צו הירושה או צו לקיום צוואה הינם צווים הכרחיים לשם רישום הבעלות על נכסי המקרקעין של המנוח ברשם המקרקעין, ולא ניתן לרשום דירות, מגרשים, בתים, חנויות וכיוב’ על שם היורשים, ללא צו ירושה. במקרים מסויימים, לא ניתן יהיה לבצע פעולות בחשבונות הבנקים של המנוח ללא צו ירושה או צו לקיום צוואה. מכאן אנו למדים על חשיבותם של צווים אלו.

מתי מגישים בקשה לצו ירושה ומתי מבקשים צו לקיום צוואה

הבקשה לצו ירושה תוגש לאחר פטירת המנוח, ובמקרה שלא הותיר אחריו צוואה. חלוקת עיזבונו של המנוח תערך בהתאם להוראות חוק הירושה, בין היורשים על פי דין.

במקרה והמנוח הותיר אחריו צוואה, יש לפנות לרשם לענייני ירושה בבקשה למתן צו לקיום צוואה. הרשם יבחן אם הצוואה עומדת בתנאי הדין ובתנאים מסויימים ייתן את הצו המבוקש וישלח אותו למבקש.

האם ניתן להגיש בקשה לצו ירושה או בקשה לצו קיום צוואה לבד, וללא סיוע של עו”ד?

במרבית המקרים ניתן להגיש את הבקשה ללא סיוע מקצועי, ואולם הניסיון מלמד, כי מתרחשות טעויות רבות במהלך עריכת הבקשה, הנובעות מחוסר ידע או חוסר ניסיון. לטעויות אלו השלכות על משך הזמן לטיפול בבקשה, שכן כל טעות מביאה לכך שהבקשה מוחזרת למבקש עם דרישה לתיקונה,ובמקרים מסויימים, עשויה המדינה להתערב בהליכים לקבלת צו הירושה או צו לקיום הצוואה, אם עולה חשד, שהמבקש הסתיר מידע משמעותי מהמדינה, כגון, קיומם של יורשים או כשירותם לקבל את העיזבון לידיהם.

באיזור המרכז, נמשך הטיפול בבקשה לצו מספר חודשים, גם במקרה ואין כל טעות במסמכים המוגשים לרשם. מכאן ניתן ללמוד, שליקוי או פגם בבקשה, עשוי להאריך משך הזמן לטיפול, ולמנוע את קבלת העיזבון וחלוקתו ליורשים.

כיצד מתנהל ההליך לקבלת צו ירושה או צו לקיום צוואה

לאחר הגשת הבקשה, ובמידה ואין בה כל פגם או חסר, יעביר הרשם לענייני ירושה את הבקשה לבחינת האפוטרופוס הכללי באמצעות עורכי הדין של היועץ המשפטי לממשלה לקבלת עמדתם. בין היתר יבחן הרשם, אם המנוח לא הפקיד צוואה אצלו, ואם הבקשה מכילה את כל היורשים ומציגה את החלוקה של הרכוש כראוי (במידת הצורך ובהתאם לאופי הבקשה). הרשם יפרסם את דבר הבקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה בעיתונות הכתובה, על מנת שהציבור ידע, כי אדם הלך לעולמו ויורשיו מבקשים את עיזבונו.

במידה ולא תוגש התנגדות למתן הצו המבוקש, והאפוטרופוס הכללי יודיע כי אינו מתערב בבקשה, יוציא הרשם את הצו המבוקש וישלח אותו ליורש שביקש אותו.

מה מכילות הבקשות לצו ירושה או צו לקיום צוואה

קיים טופס בקשה לקבלת הצו, שניתן להורידו באינטרנט, ושיש למלאו במדוייק ולצרף אליו תעודת פטירה מקורית וכן את ההודעות ליורשים על פי דין או על פי הצוואה, כי הוגשה בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה.

כמו כן, יש לצרף לבקשות אישורים על תשלום אגרות לטיפול בבקשה ואגרות לפרסום.

לעמוד ירושת ידועים בציבור