בתביעה למינוי מנהל עיזבון קבוע שהוגשה על יד משרד עורכי הדין של ד”ר רן מובשוביץ נטען, כי יורשים של חלק מעיזבון בני זוג מנוחים, מסתירים את המידע אודות נכסי העיזבון ומונעים במשך שנים רבות מיורשים אחרים לקבל את חלקם בעיזבון. בית המשפט לענייני משפחה באשדוד מינה בצו מנהל עיזבון קבוע מטעמו, והורה לו להתחקות אחרי נכסי המנוחים במשך 10 השנים האחרונות לפטירתם, ולהגיש לו דו”ח הקובע מהם הנכסים השייכים לכל יורש, על פי צוואות המנוחים. פסיקת בית המשפט קיבלה את טענות עו”ד מובשוביץ, לפיו סמכותו של מנהל העיזבון על פי הוראות סעיף 81 לחוק הירושה כוללת בתוכה התחקות ובירור של מסת הנכסים השייכים לעיזבון, לרבות לשם הגשת תביעות בשם העיזבון כנגד גורמים המנסים להשתלט על נכסי המנוח ולמנוע את חלוקת רכושו בהתאם לרצונו האחרון.