התעמרות כלכלית

גורמים נצלנים ובלתי מוסריים עשויים לגזול מאדם חסר ישע את רכושו עוד בטרם לכתו לעולמו בניגוד להוראות הדין[i]. פעולות אלו מתבצעות, בדרך כלל, על ידי יד ימינו של הקשיש ומי שהינו שלוחו ונאמנו של הקשיש. הנצלן מנצל בדרך כלל את אמונו של הקשיש בכך שהוא פועל לטובתו, ובמקרים מסוימים את חששו של הקשיש מפני נטישתו.

במקרים הקלאסיים עשוי המטפל “המסור” לאחוז ביפוי כח מטעם שולחו הקשיש, המאפשר לו לבצע פעולות בחשבון הבנק של האחרון ובמקרים מסויימים אף יהפוך לשותפו בחשבון העו”ש, יטפל בגביית דמי השכירות המשולמים בגין נכסי הקשיש וינהל את כספו וכלל רכושו באופן שוטף. פעילותו של המטפל עשויה להתבצע לבקשתו של הקשיש עצמו כשלוחו או נאמנו, כאפוטרופוס הממונה על ידי בית המשפט, או כאפוטרופוס למעשה. שעה שהמטפל קונה שליטה בנכסיו של הקשיש, נולד חשש לכך שנכסיו של הקשיש נגזלים ממנו עוד בימי חייו, כך שאפילו ציווה בצוואתו את כלל רכושו לאחר, מסתבר בדיעבד שפשוט לא נותר רכוש לחלק.

בעיית ההתמודדות עם המטפל בחסר הישע

כאמור, בדרך כלל נחזה המטפל להיות ידידו וקרובו של הקשיש ולעיתים קרובות הוא אף בן משפחתו ודורש טובתו לכאורה, ולכן קשה לעיתים לצאת חוצץ נגדו, והדבר אף עשוי להביא לכך שחסר הישע עצמו זועם על הניסיון להגן עליו מפני “דורש שלומו”. מצב זה מקשה על מי שמבקש למנוע את הניצול לעצור אותו באמצעים משפטיים. לדוגמא, יעקב הינו אדם כשיר, קשיש בגילו, המרותק לכיסא גלגלים, ולכן ביקש מבתו המסורה אורית לסייע לו בניהול חשבון הבנק שלו. הוא מסר בידה יפוי כח המאפשר לה למשוך כספים מחשבונו וסמך עליה שתפעל למענו ותשמור על כספו. לא חלפו ימים רבים ובנו רונן גילה, כי אורית מושכת סכומי עתק מחשבון הבנק של יעקב בכדי לשלם לקבלנים המשפצים את ביתה, וזאת ללא רשותו או ידיעתו של יעקב. אף על פי כן, עשוי רונן להתקשות בהשגת צו מתאים לעצירתה של אורית בשל התנגדותו של יעקב להצגתו כחסר אונים בפני בית המשפט. אמנם, זהו אינו שיקול משפטי אך יש במצבים אלו דינימיקה שאין להתעלם ממנה בעת קבלת ההחלטה לצאת לפעולה בבית המשפט. טענות בדבר ניצול מצבו של אדם, אשר אינו מסוגל לדאוג לעצמו, בכדי להשתלט על רכושו מחייבות התייחסות למושג “חסר ישע”. מדובר במקרים בהם נדרש בית המשפט לקבוע האם אדם כשיר לפעולה משפטית ואם יש ביכולתו לנהל את רכושו. ראו לעיין בפרקים העוסקים בחסר ישע באתר זה.

[i] סעיף 8,33,67,68 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ”ב-1962

לעמוד ניגודי עניינים של מטפל ואפוטרופוס בבירור התנגדות לצוואה