הסתלקות מעיזבון או הסתלקות מירושה היא במצב בו היורש מוותר על זכויותיו הרכושיות בעיזבון המנוח. הסתלקות שכזו עשויה להתרחש בשל שיקולי מס או בכדי להבריח נכסים מנושים המבקשים לגבות את חובו של היורש ולוטשים עיניהם לירושה. פעולה כזו עשויה להתרחש גם בשל בקשה של יורש אחר, לה נעתר המעניק. לא נדירים המקרים בהם חותמים בני משפחה ויתור על זכויותיהם בעיזבון למען אחד מהוריהם, בשעה שהאחר נפטר, באמצעות חתימה על תצהיר הסתלקות בפני עורך דין. התנאים להסתלקות אינם סבוכים, אך עדיין מחייבים עריכת הסכם או חתימה כאמור על תצהיר, המתעד את ההסתלקות ותנאיה.

ההבדל בין הסתלקות מעיזבון להעברה של זכויות בעיזבון

אחריות היורש לחובות המוריש נגזרת, בין היתר, מאופי הויתור. קיים הבדל מהותי בין הסתלקות מירושה (סעיף 6 לחוק הירושה) לבין העברת הירושה (סעיף 7 לחוק הירושה).

יורש שהסתלק מעיזבון, רואים אותו כאילו לא ירש מלכתחילה, ואילו יורש שהעביר את חלקו בעיזבון לאחר שקיבלו הינו יורש לכל דבר ועניין, אשר ערך עיסקה בזכויות שירש, ולכן הוא אינו מאבד את מעמדו כיורש ואת החובות הצומחות ממעמד זה. היה ויורש מעביר את הזכויות שירש בשעה שידוע היה לו כי הוא חייב כספים לאחר, הרי שמדובר בהברחת נכסים והנושה יוכל לטעון לביטולה ולקבלת הסכום המוברח על חשבון הנשיה. אם נולד חשד כי ההסתלקות נועדה למטרת הברחת נכסים ניתן לפנות לבית המשפט.

המבחן המשפטי לכשרות של הסתלקות מעיזבון אינו מצוי בבחינתה של הסיבה להסתלקות, אלא מתייחס בעיקר למועד שבו התבצעה ההסתלקות, מקום שליורש מותר להסתלק מהירושה בכל עת בתקופה שלאחר פטירת המנוח וכל עוד לא חולק העיזבון. ניסיון הסתלקות במועד מאוחר יותר לחלוקת העיזבון, עשוי להצביע על כך כי היורש מנסה להבריח נכסים מפני נושי המנוח באמצעות העברת זכויותיו, ולפיכך עשויה התחבולה להיכשל. בנוסף, הערכאה המשפטית תבדוק גם את זהות הנעבר, מקום שלא ניתן להסתלק לטובתו של כל אחד, אלא רק לטובתו של יורש אחר. העיזבון לא כולל כספי קופת תגמולים והם אינם בגדר ירושה, ולכן הוראות בדבר הסתלקות מירושה אינן מוכלות על מה שאינו נכלל בגדר העיזבון.

סוגי הסתלקות מירושה וההגבלות שבדין

ברגיל קיימות שלוש צורות להסתלקות מירושה:

1. הסתלקות כללית, אשר מביאה לכך שהמסתלק כאילו לא היה יורש מלכתחילה, וחלקו יתחלק בין היורשים הנותרים על פי חוק הירושה (ירושה על פי דין).

2. הסתלקות ספציפית, במסגרתה מסתלק היורש לטובת אדם אחר. ברם, הסתלקות לטובת אחר מותרת לטובת בן זוגו של המסתלק, ילדו או אחיו של המוריש בלבד.

3. הסתלקות יחסית, במסגרתה מסתלק היורש רק מחלק מהמנה שלה זכאי, ואולם הסתלקות זו תעשה באופן יחסי, אלא אם המנה הוגדרה באופן מדוייק בצוואה.

החוק אוסר להתנות את ההסתלקות בתנאי וקובע שהסתלקות שכזו בטלה. בנוסף, החוק קובע כי הסתלקות של קטין או של פסול דין טעונה אישור של בית המשפט.

קראו עוד: חלוקת העיזבון בצוואה
קראו עוד: מנהל עיזבון

זקוקים לסיוע משפטי בנושאי צוואה וירושה? עורך דין לענייני צוואה רן מובשוביץ ושות’ ישמחו לסייע. השאירו פרטים ונחזור אליכם