בתביעת היורשים אשר הוגשה על ידי עו”ד דר’ רן מובשוביץ, נטען, כי מינהל מקרקעי ישראל דרש בשעתו מאביהם המנוח סכום של כ-200,000 ש”ח בלבד בגין הזכויות על שטח אדמה של חצי דונם ובית מגורים הבנוי עליו, ואולם התרשל ולא המציא את הדרישה ליורשים. שנים לאחר פטירת המנוח, דרש המינהל מיורשיו כ-1,500,000 ש”ח בגין זכויות בשטח האדמה. בסמוך למועד הגשת תצהירי עדות ראשית, הודיע המינהל, כי הוא מוכן לחזור בו מדרישתו הראשונית, כך שהיורשים ישלמו 700,000 ש”ח בלבד, ובתמורה לכך יסכים המינהל להעברת הזכויות וכן לבנייה של שתי יחידות דיור על השטח. בפסק הדין ניתן תוקף להסכם הפשרה.