בהליך המתקיים בפני בית המשפט לעניני משפחה בראשון לציון הוגשו כתבי תביעה והגנה. למקרא כתב התשובה, הגיש התובע כתב תשובה.  בעקבות כך עתרה הנתבעת באמצעות משרד עוה”ד דר’ רן מובשוביץ למחיקת כתב התשובה וטענה כי בתקנות סדר הדין האזרחי הוחל הסדר מיוחד על דיונים בבית משפט זה, לפיו “לאחר הגשת כתב הגנה לא יוגש כתב טענות נוסף אלא ברשות בית המשפט” ולפיכך, יש למחוק את כתב התשובה. בית המשפט קבע, כי הצדק עם התובע וכי אין להגיש כתב תשובה ללא רשות מבית המשפט, ולפיכך נמחק כתב התשובה מן התיק. הערת המערכת: האמור לעיל נכון, כהוראת התקנות, גם בהליכי התנגדות לקיום צוואה, כך שלא ניתן להוסיף כתבי טענות, לאחר הגשת התגובה להתנגדות לקיום צוואה.