במסגרת סכסוך על כספי עיזבון, עתר התובע לבית המשפט לענייני משפחה במחוז מרכז לאפשר לו להגיש בדיקת פוליגרף, באמצעות מומחה מטעמו, לשם הוכחת גירסתו. ככלל, קובע הדין הישראלי, כי בדיקת פוליגרף אינה ראיה קבילה, אלא אם הצדדים הסכימו לה.

במסגרת הבקשה נטען ע”י משרד עוה”ד של דר’ רן מובשוביץ, כי הנתבע לא התנגד לאמינותה של בדיקת הפוליגרף. עוד נטען, כי הנתבע לא התנגד לכך שהתובע יערוך בדיקה, ואף הציע לו לעשות כן במסגרת מכתבה של באת כוחו, ובנסיבות אלו, יש לאפשר לתובע להוכיח את דבריו.

בית המשפט הורה על הגשת הבדיקה לתיק בימ”ש, בתוך שהוא מציין כי קיים ספק ביחס למשקל הראיה. חשיבותה של ההחלטה מתבטאת בכך שבית המשפט לענייני משפחה קבע שבדיקת הפוליגרף של המבקש קבילה, ותהפוך לחלק מראיות התיק.