תביעות נגד אפוטרופוס

כזכור, אפוטרופוס הוא נאמן למטופל ואין זה משנה אם הוא מונה לתפקידו באמצעות בית משפט או שלקח לעצמו את הסמכות לנהל את רכושו של המטופל (אפוטרופוס למעשה). בנסיבות בהן מתברר, כי האפוטרופוס קיבל או לקח לעצמו או לקרובו טובת הנאה מרכושו של המטופל, קיים חשש שמדובר בטובת הנאה אסורה.

תביעות נגד אפוטרופוס - עורך דין ירושה

פריטת העיקרון לתקיפה משפטית של פעולת אפוטרופוס, כנאמן מיוחד, מלמדת כי לו ניתן לשכנע באמצעות ראיות, שהנאמן-אפוטורופוס ניצל את סמכותו על רכוש האחר למטרת טובת הנאה אישית שלו או של מי מטעמו, ללא רשות או בתוך ניצול תלותו של המטופל והחסוי, הרי שהוכחה לכאורה הפרה של חובת הנאמנות. בהתאם, גם הוכחת קיומו של ניגוד עניינים בין רצון הנאמן לטובת הנהנה, באופן המלמד כי נתקבלה החלטה המטיבה עם הנאמן על חשבונו של הנהנה, מהווה משום הפרת חובת הנאמנות.