בעבר איפשר החוק לבני זוג שערכו יחדיו צוואה הדדית, לבטל אותה ללא הודעה מראש. מצב זה הביא לכך שבן זוג היה עורך צוואה חדשה, המבטלת את האמור בצוואה ההדדית עליה חתם, וזאת ללא ידיעת בן/בת זוגו. מצב זה גרם וגורם לעגמת נפש קשה. כך לדוגמא, המקרה הפופולרי הוא זה שבו בני הזוג קובעים, כי הראשון שילך לעולמו, יוריש את כל רכושו לבן הזוג הנותר, ולאחר 120, יחולק העיזבון שווה בשווה בין 3 ילדיהם. אלא שללא ידיעת האשה, עורך הבעל צוואה חדשה שבו הוא מוריש את כל העיזבון לבן הבכור. לימים, נפטרת האשה בידיעה שעיזבונה יחולק בבוא העת בין שלושת ילדיה, מבלי שהיא מודעת לכך שעיזבונה יוענק רק לבן הבכור, לאחר פטירת בעלה.

צוואה הדדית. הכירו את המונח
צוואה ישנה מול חדשה. במה מדובר?

לאחר חקיקת תיקון מס’ 12 לחוק הירושה בחודש אוג’ 2005, התהפך המצב בנושא של צוואה ישנה מול חדשה. כיום מורה החוק, כי אדם שמבקש לבטל צוואה הדדית שנערכה לאחר התיקון לחוק, חייב להודיע על כך לבן זוגו בכתב, ורק אם הודיע על כך, שתי הצוואות ההדדיות בטלות.

ברם, התיקון לחוק אינו עוסק בצוואות שנערכו לפני שנת 2005, שם נותר המצב החוק כשהיה, לאמור: בני הזוג אינם חייבים זה לזו בהודעה על עריכת צוואה חדשה לעומת הישנה או ביטול הצוואה ההדדית.

חריג – הוכחת הסתמכות

בניגוד לחשיבה המשפטית המקובלת, קיימות דרכים להתנגד לביטול של צוואה הדדית שנערכה לפני שנת 2005, וזאת באמצעות הוכחת הסתמכות של בני הזוג על הוראות הצוואה ההדדית שערכו. ככל שתוכח הסתמכות של בני הזוג על הצוואה ההדדית, הרי שברי כי בצוואה מקופל גם הסכם בין שני בני הזוג בדבר הוראות הצוואה. במצב שכזה, ביטול הצוואה ההדדית תלוי בהסכמת בן הזוג, שהרי לא ניתן להפר סתם כך הסכם.

הדרך להוכחת הסתמכות עוברת בניתוח מדוקדק של לשון הצוואה, הוראותיה, נסיבות עריכתה, האופן שבו התייחסו בני הזוג לצוואה לאחר עריכתה והנסיבות החיצוניות.

צוואה הדדית ישנה מול צוואה חדשה

בפרשת ד.י נ’ ק.א ואח’ בבית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון בייצוג משרד עוה”ד של ד”ר רן מובשוביץ, נטען כי הצוואה ההדדית שנערכה בשנת 2002 גוברת על צוואתו המאוחרת של הבעל, אותה ערך בשנת 2013 מכמה סיבות: ראשית, הצוואה נכתבה על גבי דף אחד, בלשון רבים, מטעמם של בני הזוג יחד, כישות מאוחדת לעניין הוראות ההורשה. שנית, הצוואה היתה מפורטת ומנומקת מאד, באופן המלמד שבני הזוג שקלו יחד את הוראותיה. כל הוראה הוסברה ונומקה על ידי בני הזוג, ואף צורף לצוואה תשריט מדויק המסביר כיצד יש לחלק שטחי מקרקעין בין היורשים. שלישית, בשנת 2008 פנו בני הזוג לעורכת דין, והתייעצו איתה לגבי הצוואה ההדדית. לאחר ההתייעצות החליטו בני הזוג יחדיו, שהצוואה ההדדית נשארת על כנה. רביעית, בשנת 2009, ניגש המנוח לרשם לענייני ירושה והפקיד את הצוואה ההדדית אצלו. חשיבות שני הנתונים האחרונים מתגברת לאור העובדה שמדובר בשתי הוכחות לכך שבני הזוג סמכו ידיהם על הצוואה ההדדית גם לאחר תיקון מס’ 12 לחוק, כך שהצוואה משנת 2002 נופלת תחת כנפי התיקון, כך נטען.

חריג – משמעותה של ההודעה על הביטול

בפרשת ד.י לעיל הועלתה טענה נוספת המתבססת על הוכחת הסתמכות, והיא דרישתו של ס’ 8א’ לחוק הירושה, כי מי שמבקש לבטל את צוואתו ההדדית, חייב להודיע לבן זוג בכתב על כך.

נטען, כי תכלית ההודעה על ביטול צוואה בכך שלבן הזוג השני תהא הזדמנות ואפשרות לתקן ולשנות את צוואתו, אלא שבאותה פרשה הוכח כי האשה הפכה לפסולת דין ובלתי כשירה בדעתה, כך שלא היתה יכולה לשנות את צוואתה, גם אם היו מודיעים לה על כך. כידוע, פסול דין שמונה לו אפוטרופוס אינו רשאי לערוך צוואה, וכלל אינו כשיר לשאת בזכויות ובחובות של אדם בגיר. במצב עניינים זה נטען, כי יש להגן על האשה חסרת הישע שסמכה על הצוואה ההדדית, מפני פעולתו הנסתרת של הבעל, אשר שינה צוואתו בזמן שהיתה פסולת דין.

המאמר נכתב על ידי עורך דין ירושה עו”ד דר’ רן מובשוביץ. לייעוץ אישי ופגישה מקצועית בנושא צוואה ישנה מול חדשה, צוואות וירושות ועוד, צרו קשר בהקדם בטלפון 072-3304972.