בדף זה תוכלו לקבל פרטים ראשוניים על הדרך שבה ניתן לערוך צוואה לבד, ועל השיקולים שיש לשקול כאשר מחליטים לערוך צוואה, מה עליה להכיל ומתי מומלץ שלא לערוך צוואה לבד.

מהי צוואה

ובכן, צוואה היא מסמך משפטי רב עוצמה, המאפשר לאדם הכשיר לערכו, לסטות מהוראות דיני הירושה, ולקבוע כיצד יחולק עיזבונו, לאחר פטירתו.

עריכת צוואה אינה דבר של מה בכך, למרות שיש הסוברים, שהדפסת נוסח כללי שניתן להשיג ברשתות המידע מספקת. כפי שתווכחו, עצם עריכת הצוואה מקים פוטנציאל מובהק לסכסוך בין יורשים עתידיים ולכן קיימת חשיבות אדירה לניסוחה בסיוע של עורך דין מומחה לירושה.

מהו נושא הצוואה 

סעיף 40 לחוק הירושה קובע כי המצווה רשאי לצוות לאחד או לאחרים את עזבונו או חלק יחסי ממנו. החוק מגדיר  “נכס מנכסי עזבונו או טובת הנאה מכל עזבונו של אדם כ-“מנה”. עולה מכך, שאדם לא יוריש את כל עזבונו בצוואה, ובמקרה שכזה יחולק הרכוש הנותר ליורשים על פי דין. על כל מי שעורך צוואה לדעת שהצוואה חייבת להכיל הוראות הקובעות מהו הרכוש העומד לחלוקה (העיזבון), מי הם היורשים, מהו הרכוש שיוענק להם, ובאיזה אופן ותנאים יחולק העיזבון. מכלול הוראות אלו מאפשר למצווה לשלוט על דרך חלוקת עיזבונו לאחר פטירתו. ניסוחה של הצוואה חשוב במיוחד, שכן המצווה לא יהא בין החיים בעת בחינת הוראותיה. מצב עניינים זה מלמד על חשיבות ההקפדה על ניסוח המסמך והוראות המצווה למבצעי ועורכי הצוואה.

 מהי צורת הצוואה

עריכת צוואה ניתן לבצע באחת מ-4 צורות וכל צורה מכילה רכיבי יסוד. ללא קיום של אותם רכיבי יסוד, הצוואה אינה צוואה חוקית ולא ניתן להכשירה בבית המשפט.

* צוואה בכתב יד – ניתן לערוך צוואה בכתב ידו של המצווה, ללא עדים.

* צוואה בעדים – צוואה כתובה הנערכת בפני שני עדים אשר יוכלו להעיד בעתיד על דרך עריכת הצוואה, ועל התרשמותם ממצבו של המצווה.

צוואה בפני רשות – צוואה הנערכת בפני רשות מרשויות המדינה. לעניין הצוואה, גם נוטריון הינו רשות, כך שניתן לערוך הצוואה באמצעותו, ללא עד נוסף.

* צוואה בעל פה – צוואה הנאמרת על ידי מי שעומד בפני המוות, בפני שני עדים. לאחר מכן, נדרשים העדים להצהיר על תוכן הצוואה בפני רשות.

  מהם מרכיבי הצוואה

אין חוקים לצורתה של הצוואה. הצוואה היא “שירתו האחרונה” של אדם, ולכן המצווה יכול לערוך אותה כרצונו. על מנת שניתן יהיה לקיים את הצוואה היא צריכה לכלול אופי צוואתי. כלומר, צריך להתרשם שמדובר באמת במסמך שהאדם התכוון שזו צוואתו, שאחרת אפשר לומר שחסרה גמירות דעת ואומד דעת לערוך צוואה.

באופן כללי ניתן לומר, שהצוואה צריכה להכיל את פרטיו של האדם המצווה, את פרטי היורשים, את ההוראות לחלוקת העיזבון (הרכוש שבבעלות האדם, אשר נותר לאחר פטירתו) בין היורשים, לרבות היחסים שבין היורשים, ואת התנאים לחלוקה (אם חייבים).

אין צורך לנמק את הצוואה או להסביר מדוע נרשמה הוראה מסויימת, אך אין בעובדה זו כדי לשנות מכך שיתכן שנכון יהיה לנמק את ההוראה. להרחבה בנושא העקרונות הקשורים להנמקת צוואה היכנסו לפה.

מהן הטעויות השכיחות בעריכה עצמאית של צוואה  

בניגוד למה שמקובל לחשוב, דווקא חופש הציווי עשוי לגרום לבעיות בקיום הצוואה. אכן, אין כל מניעה לרשום צוואה שבה מחולק עזבונו של המצווה בהתאם לעקרונות המשפטי העברי, אך הניסיון מלמד, כי תוכן הצוואה ואפילו מילים וביטויים יחידניים בתוך הצוואה עשוים לשנות את פרשנותה. בנוסף, לעיתים, ההוראה שהטמיע המצווה בצוואתו כלל אינה חוקית ולכן לא ניתן לקיימה.

במקרים אחרים, ניתן לתקוף את הצוואה מכיון שההוראה אינה מוסרית או שלא ניתן לקיימה (צוואה בלתי אפשרית). המצווה גם עשוי, מבלי משים, לרשום צוואה שתגרום ליורשיו הוצאות מיותרות בעת מימוש העיזבון, מכיון שההוראות שנתן לא נעשו במחשבה תחילה.

סיוע מקצועי נדרש גם בכל מקרה שבו לא ברור למצווה מה נכלל בעיזבונו. כך לדוגמא, כספי קופות תגמולים אינם נכללים בעיזבון, וככל שהוראות הצוואה לא יתייחסו באופן ספציפי לרכוש זה, הוא לא יחולק בהתאם לצוואה, גם אם המצווה סבר לתומו, שהצוואה מתייחסת גם לרכוש זה. המצווה עשוי שלא להבין את ההבדל בין זכויות שאותן ניתן להוריש לכאלו שלא ניתן להוריש בכל מקרה. כך לדוגמא, זכויות של בר-רשות הן זכויות אישיות שלא ניתנות להורשה, לעיתים.

המצווה גם אינו יודע, אם הרכוש שבחזקתו הוא רק שלו, או שיש לו שותפים. לדוגמא, אדם נשוי לאשתו במשך 50 שנים, ורכשו דירה יחדיו. משיקולים כאלו ואחרים, הדירה נרשמה על שם האדם, וזאת – למרות שלאשתו זכויות מכח חזקת השיתוף באותה דירה, על אף ששמה לא רשום בפנקס המקרקעין, כאמור.

 קשה להפריז בחשיבותה של מילה, ואפילו פסיק בלשון הצוואה. גורלות נחרצו בבתי המשפט על קיומה של מילה או העדרה מלשון הצוואה. כאשר הצוואה אינה ברורה ויכולה להשתמע לשני פנים, נזקק בית המשפט לפרשנות צוואה, כדי להבין מה היה רצונו האחרון של המצווה. מדובר בהליך ארוך, המתברר כתביעה בבית המשפט.

כדי לסבר את האוזן, די בעובדה שאדם לא רשם במסמך הצוואה את המשפט “זו צוואתי” בכדי להביא את בית המשפט לסבור, כי לא גמר בדעתו לעשות צוואה, וכי קיים ספק בכך שמדובר בצוואה. דוגמא נוספת נוגעת לרצונו של המצווה לחסוך בעלויות עריכת הצוואה על ידי רישומה בכתב ידו, בשעה שצוואה מסוג זה מקימה נטל הוכחה על מי שמבקש לקיימה, כי אכן מדובר בצוואתו של הנפטר, כי זהו כתב ידו וזו חתימתו. כך נגררים יורשים בעל כורחם לדיונים האורכים שנים בבתי המשפט לענייני משפחה, ונאלצים להשקיע סכומי עתק בייצוג משפטי, ולו בשל העובדה שהמצווה לא ערך צוואתו בסיוע מומחה, אף שמדובר באחד המסמכים החשובים ביותר שאדם עורך בימי חייו. מכל האמור לעיל עולה, שבמידה ויש צורך בצוואה, מומלץ מאד להתייעץ עם משפטן הבקיא בתחום ואשר יודע לערוך צוואה שניתן לקיימה בתוך הקטנה של הסיכון להתדיינות עליה בבתי המשפט.

עריכת צוואה

מתי חשוב להסתייע בעורך דין לשם עריכת צוואה 

כיצד מבצעים עריכת צוואה? את הצוואה ניתן לערוך לבד או באמצעות עורך דין. בטרם עריכת הצוואה, יש לבחון אם יש בה צורך. ככל שהמנוח מבקש להוריש את עיזבונו באופן התואם להוראות חוק הירושה, אין כל  צורך בצוואה, שכן בכל מקרה יקבל כל אחד מן היורשים את חלקו על פי הוראות החוק

?השאלה הראשונה שיש לשאול אם כן, היא האם יש צורך בצוואה. מתי באמת יש צורך בצוואה

יש צורך רק בצוואה רק כאשר אדם מבקש לצוות את רכושו באופן שאינו שיוויוני ליורשיו או באופן שחורג מהוראות סעיפים 10-11 לחוק הירושה. כלומר, במצב כזה, עריכת הצוואה מקימה בוודאות סטייה מהוראת החוק, ובאמצעותה ניתן לצוות על חלוקה שונה, בהתאם לרצונו של המצווה. לדוגמא, כאשר המצווה מעוניין לנשל לחלוטין אחד מיורשיו מרכושו. באמצעות הצוואה, הוא יכול לקבוע שאדם לא יקבל מרכושו וחלקו יתחלק בין יתר היורשים.  יש לערוך צוואה גם כאשר המצווה מעוניין לדאוג לבן/בת זוגו אשר יוותר אחריו ולקבוע שרכושו יעבור אל בן הזוג, וזאת בניגוד לאמור בחוק הירושה. צוואה הדדית היא מצב נוסף שבו מדלגים בני הזוג יחדיו מעל הוראות החוק, ומתחייבים זה כלפי זו, בהחלטה משותפת, להוריש את עיזבונם בדרך שבחרו.

מן האמור לעיל עולה, כי בכל מצב שבו רצונו של המצווה שונה מהוראות החוק באופן שהיורשים הטבעיים לא יקבלו את חלקם, קיים פוטנציאל שמי שיפגע יתקוף אותה לאחר לכת המצווה לעולמו. לפיכך, ככל שקיים ולו ספק קל בכך שמי מיורשי המנוח הפוטנציאלים יתנגדו לקיומה של הצוואה או יתהו לגבי פרשנותה או הוראותיה, מומלץ לערוך את הצוואה באמצעות עורך דין לענייני צוואה.

קראו עוד: צוואת שכיב מרע

קראו עוד: צוואה הדדית

קראו עוד: צוואה סתומה

מעוניינים לקבל שירות מעו”ד דר’ רן מובשוביץ בנושאי צוואה וירושה? פנו אלינו עכשיו לקבלת ייעוץ מקצועי.