מהי מתנה?

חוק המתנה, תשכ”ח-1968 מגדיר מתנה כהקניית נכס ללא תמורה. המתנה יכולה להיות מקרקעין, מיטלטלין או זכויות.

מתנה שהסתיימה

מתנה מסתיימת בהקניית דבר המתנה על ידי הנותן למקבל בהסכמה שמדובר במתנה. מכאן עולה, כי קיימות הענקות שאינן מסתיימות לאלתר. דוגמא למתנה שטרם הסתיימה היא הענקת זכויות במקרקעין, שטרם נרשמה ברשם המקרקעין. מצב עניינים זה, שבו המתנה טרם הסתיימה מכונה גם “התחייבות להענקת מתנה”. לשאלת מצבה של המתנה חשיבות גדולה לנושא ביטול המתנה בעת בירור ההליך בבית המשפט.

מתנה במסגרת ירושה

תביעה לביטול מתנה

הדרך לתקיפת עסקת המתנה מחייבת הגשת תביעה נפרדת לביטול הסכם המתנה או לביטול ההתחייבות להענקת מתנה.

מדובר למעשה בתביעה חוזית, שכן המתנה היא חוזה, שבו צד אחד מעניק זכויות והאחר מקבל אותן, ללא תמורה. במסגרת התביעה, יפרט התובע את העילות המתאימות לביטול המתנה, כפי שפרטנו לעיל. מרבית המתנות מוענקות בין בני משפחה, ולכן, בדרך כלל תתברר התביעה בבית המשפט לענייני משפחה.

 

מתנה לאחר מיתה וצמצום העזבון                        

לעיתים מוענקת מתנה לאחר פטירה של מעניק המתנה. מתנה זו אינה תקפה ולכן ניתן לבטל הסכם מתנה מסוג זה באמצעות תביעה מתאימה. לא ניתן להעניק מתנה עתידית לאחר פטירת המעניק באמצעות הסכם אלא אם אותו הסכם נושא בתוכו את מרכיבי היסוד של צוואה.

לשון אחר, הדרך היחידה להעניק מתנה לאחר פטירה היא על ידי עריכת צוואה כדין, ושטר מתנה או שטר התחייבות למתן מתנה צריך להיות ערוך בהתאם לדרישות הצורניות של צוואה, שכן מותר לנקוט בלשון המעניקה מתנה במסגרת צוואה.

דירה במתנה מתוך עיזבון

מתנה אסורה מן הירושה

בהתאם לאמור לעיל, לא ניתן לתת מתנה מן הירושה. מותר לתת מתנה מן העזבון. המבחן הקובע לחוקיותה של המתנה הוא, האם המתנה נועדה לנשל יורש מירושתו, או שמדובר בהעברת רכוש תמימה ללא תמורה. עקרונות אלו חלים גם על התחייבות להענקת מתנה ולא רק על מתנה שהושלמה, שכן ככל שמטרתה של ההענקה היא נישול, דינה ביטול.

קראו עוד על: הסכמים מותרים ואסורים

קראו עוד על: מתנות מן העזבון

 

מתנה של כספים בחשבון בנק

בתי המשפט עמוסים בתביעות העוסקות בשאלת הבעלות על כספים בחשבונות משותפים בין קרובי משפחה שאחד מהם נפטר. השאלה העומדת על הפרק, אם השותפות של אדם עם אחר בחשבון בנק, על פי רישומי הבנק, אכן מעידה שהכסף שבחשבון שייך בחלקו לכל אחד מן השותפים. התשובה לשאלה זו חיובית, בתנאים מסויימים.

מתנה לאפוטרופוס או מטפל

אדם עשוי להעניק לאות תודה למי שמטפל בו במסירות מתנות יקרות ערך. השאלה העומדת למבחן בעניין זה, אם המתנה ניתנה ברצון חופשי או מתוך חששות החסוי או המטופל לגבי עתידו, אם לא תינתן אותה טובת הנאה חומרית. בתי המשפט עוסקים תכופות בשאלת הלגיטימיות של הענקת נכסים למטפלים על ידי מי שתלויים בהם. ככלל, ההלכה קובעת שעל האפוטרופוס להימנע מקבלת מתנות יקרות ערך ממי שתלוי בו, אלא ברשות בית המשפט, משעה שמדובר בדרישה התנהגותית ראויה למי שהינו נאמן על ענייניו של אחר.

קראו עוד על: איסור טובת הנאה למטפל ואפוטרופוס

כדי להסדיר כל נושא הקשור למתנות על פי דין פנו אלינו עוד היום וקבעו פגישה על מנת שנוכל לעזור לכם להגן על זכויותכם