צוואה תהא בעלת תוקף משפטי רק אם הוצא צו קיום צוואה. אם לא הוצא צו קיום כאמור, אין מה לבטל, שכן הצוואה אינה תקפה. לגבי ביטול צוואה, צוואה עשויה להתבטל בשל הוראת המוריש, בשל צוואה מאוחרת המבטלת אותה, בשל פגם במרכיבי היסוד שלה או לנוכח הוכחת עילה (מדיני הירושה) המביאה לביטולה. לא ניתן לתקוף צוואה בטענת ביטול, אם היא לא בוטלה כדין על ידי המצווה. לכן, אם הצוואה לא בוטלה באחד מהדרכים המפורטות בחוק, היא נותרת בתוקפה. סעיף 36 לחוק הירושה קובע, כי המצווה יכול לבטל צוואה על ידי השמדתה או על ידי אחת הצורות שבהן יש לערוך צוואה או על ידי עריכת צוואה חדשה אשר מבטלת את הקודמת:

“36(א)המצווה רשאי לבטל צוואתו, אם על ידי ביטול במפורש באחת הצורות לעשיית צוואה, ואם על ידי השמדת הצוואה; השמיד המצווה את הצוואה, חזקה עליו שהתכוון בכך לבטלה. (ב) צוואה חדשה, אף אם אין בה ביטול מפורש של צוואה קודמת, רואים אותה כמבטלת את הקודמת במידה שהוראות הצוואה החדשה סותרות את הוראות הצוואה הקודמת, זולת אם אין בצוואה החדשה אלא הוספה על האמור בצוואה הקודמת.”

ביטול ע”י צוואה מאוחרת

כאמור לעיל, אף במקרה של קיום שתי צוואות או יותר, הצוואה המאוחרת מבטלת את הצוואה המוקדמת אלא שהביטול יתרחש רק אם הוראותיהן סותרות זו את זו. במקרב בו הצוואה המאוחרת מוסיפה על הצוואה המוקדמת, הרי שיש לקיים את הוראות שתי הצוואות. לכן, לא תמיד מבטלת צוואה חדשה את קודמתה, והדבר תלוי בהוראות שהצוואה החדשה מכילה והוכחת סתירה להוראות הצוואה הקודמת.

במקרה של ביטול צוואה מאוחרת, תיכנס לתוקפה הצוואה הקודמת, והתוצאה של ביטול חלק מהוראות הצוואה המאוחרת, היא הפעלת ההוראות המתאימות לנושא מתוך הצוואה המוקדמת במאוחד עם הצוואה המאוחרת. כך גם להיפך.

ביטול צוואה

לדוגמא, ראובן ערך בימי חייו שתי צוואות, אך לאחר פטירתו הסתבר, שהוראות הצוואה האחרונה אינן סותרות את הוראותיה של המוקדמת ואינן מבטלות אותה, אלא רק מוסיפות עליה. בנוגע לבית המגורים שלו, ציווה ראובן בצוואה הראשונה כי ימסר לבנו שרון. בצוואה המאוחרת, הוסיף והורה ראובן כי הריהוט העתיק שבסלון יועבר לבתו אילת. בהתאם, הורה בית המשפט כי שתי הצוואות יקוימו, כך ששרון יקבל את הבית, ואילת תקבל את הריהוט המאוחסן בסלון. מנגד, אם יתברר שהוראות הצוואה המאוחרת נוגדות את הוראות הצוואה המוקדמת, הרי שההוראות המאוחרות יגברו.

ביטול צו קיום צוואה וצו ירושה

סעיף 72 לחוק הירושה מעניק לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט לבטל או לתקן, על פי בקשת מעוניין בדבר, את צו קיום הצוואה או צו ירושה.

על מנת להשיג ביטול צו קיום צוואה או צו ירושה, יש להגיש בקשה מתאימה לגורם שנתן את הצו, ולפרט מהן העובדות או הטענות שעל יסודן מבוקש ביטול הצו. בבקשה יש להראות, כי הטענה או העובדה לא היו בפני המבקש בעת מתן הצו, ואולם אם יוכח רשם לענייני ירושה כי מדובר בטענה או עובדה שהמבקש יכול היה להביאו בפניו, ולא עשה כן בהזדמנות הראשונה הסבירה, הוא יעביר את הבקשה לבית המשפט. השיהוי נמדד מהמועד שבו נתגלתה אותה עובדה או טענה המצדיקה את ביטול צו קיום הצוואה.

התייעצות עם עורך דין לצורך ביטול צוואה

עיקרון היסוד המנחה בעת בדיקת בקשה לביטול צו קיום צוואה או ביטול צוואה הוא תחימת מסגרת הזמן שבה ניתן יהיה להביא לשינויים של צו ירושה או צו קיום צוואה, אם נפלו בהם טעות או פגם. במילים אחרות, מדובר בחריגה מעיקרון סופיות הדיון, מכיון שצו הירושה או צו קיום הצוואה הם בגדר פסק דין לכל דבר ועניין. על מנת לפסוק בשאלת הביטול של הצו, יבחן בית המשפט את מידת האיחור בהגשת הבקשה לביטול, את ההסבר לאיחור וסבירותו של הסבר זה, והאם בעטיו של האיחור נוצר קושי לברר את העובדות, בשל מחסור בראיות.

קראו עוד: צוואה בכתב יד
קראו עוד: עורך דין צוואה

זקוקים לייעוץ משפטי או שירות משפטי לצורך ביטול צוואה או בכל עניין אחר בתחומי צוואות וירושות? משרד עו”ד דר’ רן מובשוביץ ושות’, אחד המובילים בתחום, כאן לשירותכם. צרו קשר או השאירו פרטים לתיאום פגישה עם עורך דין לענייני צוואה וירושה.