פסילת צוואה הינו מונח המתאר סיטואציות שונות אשר בעטיין תתבטל צוואה. על מנת לפסול צוואה יש לפתוח בהליכים משפטיים הנבדלים זה מזה במועד הגשתם לבית המשפט. בדרך כלל, הליך של פסילת צוואה אינו אלא הגשת התנגדות לקיום צוואה באחת מהעילות המצוינות בחוק. בחינת כשרותה של הצוואה מחולקת לבדיקה צורנית (של צורתה) ובדיקת תוכנה ונסיבות עריכתה.

התנגדות לקיום צוואה מוגשת בטרם הינתן צו לקיום צוואה, ומיד לאחר שאחד הזוכים ביקש לקיימה באמצעות הרשם לענייני ירושה או בית הדין הדתי (הרבני) באיזור מגוריו של הנפטר. לעומת זאת, תביעה לביטול צו קיום צוואה, תוגש לאחר שהצוואה כבר קוימה, ולעיתים, אף לאחר שהעזבון חולק בין הזוכים בצוואה. הליכי פסילת הצוואה מכונים לעיתים ערעור על צוואה, ואולם על אף השוני בכינויים, מדובר ב-"אותה גברת בשינוי אדרת".

עילות עבור פסילת צוואה

העילות לפסילתה של צוואה שונות ומגוונות וניתן לחלקן ל-3 קבוצות. קבוצת העילות הראשונה עוסקת בשאלת כשירותו של המצווה לערוך צוואה ולהבחין בטיבה. ככל שהמצווה הינו קטין או פסול דין או אם יוכח שלא אחז בכושר קוגנטיבי או נפשי מספק במועד עריכת הצוואה בכדי להבין את הוראותיה, הרי שהצוואה תיפסל.

במסגרת קבוצת העילות השניה, יש להוכיח כי הצוואה אינה צוואת אמת ואינה משקפת את רצונו האחרון או החופשי של המנוח. בגדר עילות מקבוצה זו ניתן לציין את ההשפעה הבלתי הוגנת, מעורבות בעריכת צוואה, טעות בצוואה ועוד.

הקבוצה השלישית של עילות לפסילת צוואה עוסקת בעילות חדשניות ויוצאות דופן המיוסדות על עקרונות משפטיים כלליים. תביעות במסגרת זו, עשויות להביא לפסילת הצוואה ולחילופין עשויות לגרום לכך, שתוצאת הצוואה תשתנה, מכיון שהעיזבון יחולק בסופו של יום באופן שונה בין היורשים.

לדוגמא, עילת תחרות בלתי הוגנת בין יורשים יונקת את יסודותיה מתחום המשפט המסחרי ומבוססת על הטענה, כי בין היורשים מתקיימת תחרות על ליבו של המצווה ולכן חל עליהם איסור הדדי לנסות ולפגוע בסיכוייו של האחר לרשת באופן בלתי הוגן. עילות נוספות בקבוצה זו מבוססות על דיני הנאמנות, השליחות והאפוטרופוסות וכן דיני המתנה, החוזים ודיני המשפחה הכלליים.

התיאור שהובא לעיל הינו כללי ביותר, וניתן לפתח כל עילה וכל טענה, בהתאם לכישוריו של עורך הדין המייצג, שכן את הכלל ניתן להטיל על מקרה פרטי. אין ספק שהניסיון, היכולת המקצועית וההתמצאות בהלכות המשפטיות השולטות בפסיקה הישראלית, עשויים להביא לפיתוח של טענה יצירתית שעשויה להביא לפסילתה של הצוואה.

לדוגמא, אם הוכח בבית המשפט שהמצווה השמיד את עותק הצוואה שהחזיק בביתו, יביא הדבר לביטולה של הצוואה, גם אם יסתבר שנותר עותק ממנה בארכיב של עורך דינו, ואולם כיצד יפסוק בית המשפט ביחס לגורלה של צוואה, אם יוכח, שלמצווה לא היתה כלל שליטה על צוואתו במשך עשרות בשנים, מכיון שהעותק היחידי שלה היה אצל עורך דינו, והמצווה שכח את קיומה של הצוואה ברבות השנים? שאלה מיוחדת מסוג זה, אשר הועמדה לדיון בעבר בבית המשפט לענייני משפחה, מחייבת התמצאות מעמיקה של עורך הדין המייצג, בפסיקה מצומצמת ונדירה של בית המשפט העליון, אשר התבטא בעניין זה כבדרך אגב במסגרת פסק דין בעניין אחר לגמרי.

אנו גם מציעים חלוקה נוספת של סיבות שיובילו לפסילות

פסילה בשל העדר רכיב חיוני בצוואה

במישור של הבדיקה הצורנית, קיימים פגמים מהותיים ושאינם מהותיים. פגמים צורניים שאינם מהותיים עשויים להעמיד דרישה של תיקון טעות בנוסח הצוואה או להשלים חסר בצוואה, אך עדיין ניתן להכשיר את הצוואה, למרות קיומם. פגמים כאלו גם מביאים להיפוך נטל הראיה, כך שעל המבקש לקיים את הצוואה יוטל הנטל הראשוני להעמיד ראיות לכך שהינה כשרה, למרות הפגמים שנפלו בה. לחצו להרחבה על היפוך נטל הראיה.

לעומתם, פגמים צורניים מהותיים יביאו להחלטה על פסילת צוואה. מדוע זה קורה?פסילת הצוואה, שכן על פי הדין הצוואה אינה מכילה את הרכיבים הנדרשים לשם התייחסות אליה כצוואה. הרכיבים החיוניים שונים מצוואה לצוואה וההבדל בין פגם מהותי לשאינו מהותי הוא לעיתים דק מאד. כך לדוגמא, בצוואה בעדים, רכיב חיוני הוא קיומם של שני עדים בה בעת לחתימת המצווה, ומחסור בעד לחתימת המצווה יביא לפסילת הצוואה. מנגד, מחסור בחתימת העדים עצמם ניתן לתיקון על ידי בית המשפט והצוואה יכול ותקוים.

פסילת צוואה בשל נסיבות עריכתה

במסגרת זו יש להוכיח שהצוואה לא נערכה בהתאם לרצונו האחרון והחופשי של המצווה. הווה אומר, ככל שהופעלה על עורך הצוואה השפעה בלתי הוגנת שבאה לידי ביטוי בצוואה, התקיימה מעורבות של הזוכה בצוואה בעריכת הצוואה, המצווה היה נתון לתחבולה או לתרמית או הונאה או שהיה מצוי בטעות לגבי מצב הדברים שבעטיו ציווה כפי שציווה בצוואה. כן ניתן להוכיח שהמצווה לא היה כשיר לעריכת הצוואה, אם היה ממונה עליו אפוטרופוס, או לנוכח העובדה שאינו יודע להבחין בטיבן של הפעולות שהוא מבצע ובתוצאותיהן. בנוסף, לא ניתן לקיים צוואה המזכה את אחד העדים לעריכתה.

פסילה בשל תוכן הצוואה

העילות במתחם זה נוגעות לכך שהצוואה סתומה, כך שלא ניתן להבין מהי הוראת המצווה בכלל או שהצוואה אינה חוקית, אינה מוסרית או אינה אפשרית לביצוע. בכל מקרה שכזה, ייטה בית המשפט לבחון כיצד לקיים בכל זאת את הצוואה, או אפילו רק את אותו חלק שניתן לקיום, בהתאם לסעיף 38 לחוק הירושה.

צרו קשר לקבלת ייעוץ ותיאום פגישה בנושא צוואות וירושות מטעם משרד עורכי דין דר' רן מובשוביץ ושות'.