מהי צוואה? ובכן, צוואה היא מסמך משפטי רב עוצמה, המאפשר לאדם הכשיר לערכו, לסטות מהוראות דיני הירושה, ולקבוע כיצד יחולק עיזבונו, לאחר פטירתו. כיצד מבצעים עריכת צוואה? את הצוואה ניתן לערוך לבד או באמצעות עורך דין. בטרם עריכת הצוואה, יש לבחון אם יש בה צורך. ככל שהמנוח מבקש להוריש את עיזבונו באופן התואם להוראות חוק הירושה, אין כל צורך בצוואה, שכן בכל מקרה יקבל כל אחד מן היורשים את חלקו על פי הוראות החוק.

נושא הצוואה

סעיף 40 לחוק הירושה קובע כי המצווה רשאי לצוות לאחד או לאחרים את עזבונו או חלק יחסי ממנו. החוק מגדיר  "נכס מנכסי עזבונו או טובת הנאה מכל עזבונו של אדם כ-"מנה". עולה מכך, שאדם לא יוריש את כל עזבונו בצוואה, ובמקרה שכזה יחולק הרכוש הנותר ליורשים על פי דין. על כל מי שעורך צוואה לדעת שהצוואה חייבת להכיל עריכת צוואההוראות הקובעות מהו הרכוש העומד לחלוקה (העיזבון), מי הם היורשים, מהו הרכוש שיוענק להם, ובאיזה אופן ותנאים יחולק העיזבון. מכלול הוראות אלו מאפשר למצווה לשלוט על דרך חלוקת עיזבונו לאחר פטירתו. ניסוחה של הצוואה חשוב במיוחד, שכן המצווה לא יהא בין החיים בעת בחינת הוראותיה. מצב עניינים זה מלמד על חשיבות ההקפדה על ניסוח המסמך והוראות המצווה למבצעי ועורכי הצוואה.

צורת הצוואה

עריכת צוואה ניתן לבצע באחת מ-4 צורות וכל צורה מכילה רכיבי יסוד. ללא קיום של אותם רכיבי יסוד, הצוואה אינה צוואה חוקית ולא ניתן להכשירה בבית המשפט.

* צוואה בכתב יד – ניתן לערוך צוואה בכתב ידו של המצווה, ללא עדים.

* צוואה בעדים – צוואה כתובה הנערכת בפני שני עדים אשר יוכלו להעיד בעתיד על דרך עריכת הצוואה, ועל התרשמותם ממצבו של המצווה.

צוואה בפני רשות – צוואה הנערכת בפני רשות מרשויות המדינה. לעניין הצוואה, גם נוטריון הינו רשות, כך שניתן לערוך הצוואה באמצעותו, ללא עד נוסף.

* צוואה בעל פה – צוואה הנאמרת על ידי מי שעומד בפני המוות, בפני שני עדים. לאחר מכן, נדרשים העדים להצהיר על תוכן הצוואה בפני רשות.

מתי חשוב להסתייע בעורך דין לשם עריכת צוואה

ככל שקיים ולו ספק קל בכך שמי מיורשי המנוח הפוטנציאלים יתנגדו לקיומה של הצוואה או יתהו לגבי פרשנותה או הוראותיה, מומלץ לערוך את הצוואה באמצעות עורך דין לענייני צוואה. סיוע מקצועי נדרש גם בכל מקרה שבו לא ברור למצווה מה נכלל בעיזבונו. כך לדוגמא, כספי קופות תגמולים אינם נכללים בעיזבון, וככל שהוראות הצוואה לא יתייחסו באופן ספציפי לרכוש זה, הוא לא יחולק בהתאם לצוואה, גם אם המצווה סבר לתומו, שהצוואה מתייחסת גם לרכוש זה. משפטן בקיא בתחום יודע כיצד לנסח את הוראות הצוואה באופן שיחולו, לדוגמא, גם על כספים שאינם בגדר עיזבון, כגון כספי קופת גמל.

קראו עוד: צוואת שכיב מרע
קראו עוד: צוואה הדדית

מעוניינים לקבל שירות בנושאי צוואה וירושה? פנו עכשיו לעו"ד רן מובשוביץ ושות' לקבלת מענה