בית המשפט ימנה אפוטרופוס בהתאם למקרים המפורטים בס’ 33 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב-1962. לפניכם מידע בנושא מינוי אפוטרופוס לקשיש. בשאלות נוספות בנושא זה, הינכם מוזמנים ליצור קשר עם משרד עו”ד דר’ רן מובשוביץ ושות’ לתיאום פגישה וייעוץ.

מתי מתרחש מינוי אפוטרופוס לקשיש?מינוי אפוטרופוס לקשיש. כך זה עובד

במצב הראשון, כאשר הוכח שהקשיש הינו פסול דין. דהיינו, הוא אינו מסוגל לדאוג לענייניו מחמת ליקוי בשכלו או מחלת נפש. נתיב זה מחייב הגשת בקשה מתאימה לבית המשפט, אליה תצורף חוות דעת רפואית של מומחה ברפואת נפש, פסיכיאטר או פסיכוגריאטר אשר יקבע את כשירותו הרפואית של הקשיש נשוא הדיון.

במצב השני, ישתכנע בית המשפט כי הקשיש הינו חסוי. כלומר, הוא אינו יכול, דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לעניניו, כולם או מקצתם, ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו. ההבדל בין המצבים שלעיל נעוץ בעיקר בכך שהחסוי עשוי להיות כשיר משפטית, להחליט בענייניו ולהבין את משמעות החלטותיו, אלא שבנסיבות חייו הנוכחיות, הוא אינו מסוגל לנהל את ענייניו.

תסקיר מטעם רשויות הרווחה

לאחר הגשת הבקשה למינוי אפוטרופוס יבקש בית המשפט תסקיר מטעם רשויות הרווחה, אשר בתורן יערכו בדיקה של מצב הקשיש, בדרך כלל על ידי ביקור בביתו והתרשמות ממצבו, אורח חייו ויכולתו לנהל את ענייניו באופן עצמאי. תסקיר יתייחס גם לזהות האפוטרופוס המוצע בבקשה והתאמתו לתפקיד, ולעמדת  הקשיש ובני משפחתו בדבר הצורך במינוי.

שיקולים במינוי אפוטרופוס לקשיש

לאחר שהועמדו בפני בית המשפט הנתונים הנוגעים למצבו של הקשיש, יפנה בית המשפט אל הקשיש וישמע את עמדתו בנוגע לבקשה, ככל שהוא מסוגל להציגה. במקרים ברורים, כאשר אין ספק שהקשיש אינו מסוגל לדאוג לענייניו, יבוצע מינוי אפוטרופוס לקשיש כאמור.

במקרים גבוליים, כאשר מדובר בקשיש חסוי שאינו פסול דין, מורה החוק לבית המשפט לשקול אם קיימת דרך עדיפה לשמירת טובתו של הקשיש, אשר תגביל פחות את זכויותיו, חירותו ועצמאותו. במסגרת זאת, עשוי בית המשפט למנות אפוטרופוס לעניינים ספציפיים ומיוחדים בלבד, כגון טיפול בנושאים אישיים, רפואיים (אפוטרופוס לגוף) או רכושיים בלבד (אפוטרופוס לרכוש), לקבוע תנאים והגבלות לפעולתו, לצמצם את משך המינוי, ואף לקבוע שלא ימונה אפוטרופוס מטעם בית המשפט, אם קיים אדם אשר מוכן לסייע לקשיש לדאוג לענייניו, בלא שימונה כאפוטרופוס.

שיקולים הנוגעים לזהות האפוטרופוס

במקרים שבהם אין מחלוקת, והקשיש תומך במינוי בן משפחה מסויים כאפוטרופוס, ייטה בית המשפט למנות את המועמד המוצע, ובלבד שתסקיר רשויות הרווחה יקבע כי הוא מתאים לתפקיד. במקרה של סכסוכים בין בני המשפחה של הקשיש על זהות הממונה, יפעל בית המשפט, בדרך כלל, בהתאם להמלצת התסקיר, לאחר שהעובד הסוציאלי מטעם הרשויות נפגש ושוחח עם בני המשפחה. לעיתים, ניתן לגשר על הפערים באמצעות הסכמה למינוי משותף של שני אפוטרופוסים, ובמקרים אחרים, יקבע התסקיר כי אחד מבני המשפחה מתאים יותר לתפקיד או שאין מנוס ממינוי גורם חיצוני לתפקיד, כאשר השיקול המכריע והעיקרי הוא טובתו של הקשיש.

לייעוץ נוסף ותיאום פגישה בנושא מינוי אפוטרופוס עם עו”ד רן מובשוביץ, השאירו פרטים ונחזור אליכם

קרא עוד על הנושא: אפוטרופוסות ונאמנות