בית המשפט קיבל את עמדת משרד עוה”ד של דר’ רן מובשוביץ, וקבע כי התובע יגיש ראשון את סיכומיו.

במסגרת התנגדות לקיום צוואה קבע בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב, כי הנתבע יביא ראשון את ראיותיו בהליך. בתום שלב ההוכחות ולאחר שנשמעו עדי הצדדים, קבע בית המשפט בפרוטקול הדיון, כי התובע יסכם ראשון את טענותיו.

בעקבות זאת, הגיש התובע בקשה לתיקון טעות פרוטוקול במסגרתה טען, שנפלה טעות, שכן הנתבע צריך להגיש ראשון את סיכומיו, לאור העובדה שהוא היה מי שהביא את ראיותיו ראשון, בהתאם להחלטת בית המשפט בשעתו.

בית המשפט קיבל את עמדת משרד עוה”ד דר’ רן מובשוביץ ושות’ וקבע כי לא נפלה טעות בפרוטוקול. בתגובה לבקשה הופנה בית המשפט לתקנה 158(א)(2) לתקנות סדר הדין האזרחי הקובעת: “…  בתום הבאת הראיות זכאי התובע לסכם את טענותיו, ואחריו זכאי הנתבע לסכם את טענותיו, אלא אם כן הורה בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, על סדר סיכומים אחר;”.

בהתאם לתקנה זו, אין קשר בין הבאת הראיות לבין סדר הגשת הסיכומים וממילא שבית המשפט גם לא קבע טעמים מיוחדים לשינוי סדר הגשת הסיכומים. הכלל הוא, כי הסיכומים יוגשו על ידי התובע, ולאחר מכן יוגשו על ידי הנתבע.

את הנתבע ייצג משרדו של עוה”ד דר’ רן מובשוביץ ושות’ ואת התובע ייצג משרדו של עו”ד יוסי מנדלסון (ת”ע (ת”א) 10603-11-13 א’ נ’ האפוטרופוס הכללי, טרם פורסם)