צו ירושה הוא צו הקובע כי עיזבונו של המנוח יחולק לפי הוראות הדין, ובאמצעותו יכולים היורשים להפוך את חלקם בעיזבון לקניינם. כיצד ניתן להשיג ביטול צו ירושה? ובכן, סעיף 72 לחוק הירושה מאפשר לבית המשפט או לרשם לענייני ירושה שנתנו צו ירושה, לתקן או לבטל את הצו על סמך עובדות או טענות שלא היו בפניו בעת שניתן הצו.

כיצד מתבצע ביטול צו ירושה?

ביטול צו ירושה
ביטול צו ירושה, הכיצד?

ביטול צו ירושה יעשה, בדרך כלל, בשל העובדה שניתן תוקף לצוואה של המנוח, שכן הוראות הדין ניגפות מפני הוראותיו הכשרות של המנוח בצוואתו. תיקון הצו אינו מהווה משום ביטולו, אלא יעשה על מנת שהוראות הצו יתאמו להוראות הדין. לדוגמא, במקרה שנתגלה יורש נוסף, יש לתקן את הצו באופן שהיורש הנגלה יצויין בו.

הרשם לענייני ירושה יעביר את הבקשה לביטול צו הירושה לבית המשפט, אם ראה שהבקשה מבוססת על עובדה או טענה שהמבקש יכול היה להביאה בפניו, והוא לא עשה כן בהזדמנות הסבירה הראשונה. המבקש יצטרך להסביר בבית המשפט, מדוע השתהה בבקשה לביטול הצו, ומדוע לא גילה את העובדות בהזדמנות הראשונה.

ככל שצו הירושה יבוטל (או יתוקן), יודיע על כך הרשם לענייני ירושה ברבים, וכן יפנה ליורשים על פי דין או לנהנים על פי צוואה ויודיעם על השינוי.

קראו עוד: ירושה ללא צוואה
קראו עוד: צו ירושה

זקוקים לסיוע בענייני ירושה וצוואה? פנו היום לעורך דין ד"ר רן מובשוביץ – עורך דין צוואה – או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.